Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

 1. Biz, Vav Homemade Gıda Ltd.Şti. (“Vav Homemade”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Vav Homemade’nin yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.
 2. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
 3. Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

  Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verileriniz
  Kimlik Verisi Adınız, soyadınız
  İletişim Verisi E-posta adresiniz, Cep telefonu numaranız
  İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz
  Pazarlama Verisi Çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler.
  Diğer (Talep ve Şikayet Verisi) İstek ve Önerileriniz sekmesindeki mesajınız ve iletişim konunuz,
 4. Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir.
 5. İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Vav Homemade olarak kişisel verilerinizi,

 • https://www.vavhomemade.com/ internet sitesini ziyaretinizle veya
 • İstek ve Önerileriniz formunu doldurmanızla

birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kanunlarda işlemenin öngörülmüş olması sebepleriyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Vav Homemade olarak kişisel verilerinizi ziyaretiniz ve bizimle kurduğunuz iletişiminiz ile birlikte:

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin, erişimleriniz dahilindeki trafik kayıtlarınızı kanunlarda öngörüldüğü üzere işlemekteyiz.),
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanması (Örneğin, sitemizdeki ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek internet sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.),
 • İnternet sitemizin kullanımının arttırılması, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunulabilmesi (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.)
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme (Örneğin, internet sitemizdeki bilgileri kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak zorundayız.),
 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi (Örneğin, İstek ve Önerileriniz sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.),
 • İnternet sitesi ve mobil uygulama teknik altyapı ve bilgi güvenliğinin sağlanması, amaca aykırı kullanımların engellenmesi (Örneğin, sunulan hizmetlerde teknik sebeplerle aksama olması durumunda ilgili hata durumlarının meydana geldiği durumları kaydetmekteyiz.)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK‘nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.